T2-T6: 08:30-17:30
+84 96 167 56 50

Nhập cư Canada – Những quy định về điều kiện sức khỏe

Để có thể nộp đơn xin nhập cư Canada, bạn cần phải thỏa tất cả các điều kiện được chính phủ Canada quy định. Điều này bao gồm việc bạn cần đảm bảo không phạm vào những yếu tố về sức khỏe không được cho phép nhập cảnh vào quốc gia này.

Có 3 nguyên nhân chính về y tế hạn chế khả năng nhập cảnh của các cá nhân khi du lịch, học tập hay định cư Canada như sau:

 • Mối nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng
 • Mối nguy hiểm đến an toàn công cộng
 • Nhu cầu quá cao về dịch vụ y tế hoặc dịch vụ xã hội
Nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng

Chính phủ Canada có thể từ chối đơn đăng ký của người có tình trạng sức khỏe được đánh giá sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng Canada. Quyết định này dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe nhập cư của bạn.

 Chính phủ Canada sẽ xem xét:

 • Kết quả kiểm tra sức khỏe nhập cư của bạn, bao gồm:
  • Kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của các bác sĩ bên thứ ba đã được chỉ định
  • Bất kỳ báo cáo chuyên môn nào mà nhân viên y tế Canada yêu cầu
 • Bạn có thể đang mắc một số bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn như bệnh lao hoặc giang mai hay không, hoặc bạn đã tiếp xúc gần gũi với những người khác bị bệnh truyền nhiễm hay không.
 • Bệnh của bạn có thể ảnh hưởng đến những người sống ở Canada như thế nào.

Nguy hiểm đến an toàn công cộng

Đơn đăng ký nhập cư có thể sẽ bị từ chối nếu tình trạng sức khỏe của bạn được đánh giá sẽ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe nhập cư của bạn.

Những rủi ro về vấn đề của người nộp đơn sẽ phải xem xét:

 • Mất năng lực hành vi dân sự
 • Có hành vi bạo lực, không thể lường trước được

Nhu cầu quá cao về dịch vụ y tế hoặc xã hội

Tình trạng sức khỏe được xem là “gây ra nhu cầu về y tế quá cao” nếu thuộc vào các yếu tố sau đây:

 • Việc sử dụng dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội cần thiết để điều trị tình trạng bệnh của bạn sẽ tiêu tốn nhiều thời gian chờ đợi của các dịch vụ ở Canada, hoặc
 • Các dịch vụ cần thiết để điều trị và quản lý tình trạng sức khỏe của bạn có thể sẽ có giá cao hơn ngưỡng chi phí được quy định.

Ngưỡng chi phí năm 2019 (theo chính sách công tạm thời): $102,585 trong 5 năm (hoặc $20,517 mỗi năm)Ngoại lệ

Quy tắc không được nhập cảnh về y tế vì lý do nhu cầu y tế quá cao không áp dụng cho:

 • Người tị nạn và người phụ thuộc của
 • Người được bảo vệ
 • Một số người được gia đình bảo lãnh, chẳng hạn như con cái, vợ hoặc chồng và người chung sống hợp pháp.

Leave a Reply