T2-T6: 08:30-17:30
+84 96 167 56 50

Định cư Mỹ EB-5 | Các câu hỏi thường gặp

EB-5 là gì? Ai là đối tượng của chương trình này?

EB-5 là viết tắt của Employment Base Fifth – chương trình tạo công ăn việc làm số 5 của chính phủ Mỹ, được ban hành từ 1990, cho phép những doanh nhân nước ngoài đầu tư số tiền 500,000 USD vào các dự án được chính phủ phê duyệt để có thẻ Xanh cho gia đình. Bộ hồ sơ được phép bao gồm vợ chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.

Đối tượng đầu tư: Nhà đầu tư trên 18t có tổng tài sản trên 1 triệu USD, trong đó, có khả năng đầu tư 500,000 USD vào những dự án được chính phủ phê duyệt vùng TEA hoặc 1,000 USD vào những khu vực không có giấy xác nhận này

Sự khác nhau giữa hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp?

Đầu tư EB-5 trực tiếp: nhà đầu tư phải thành lập cơ sở kinh doanh mới hoặc mua lại cơ sở kinh doanh tại Mỹ và phải tạo 10 việc làm toàn thời gian trong hai năm liên tiếp cho thường trú nhân hoặc công dân Mỹ (không bao gồm vợ/chồng, các con của nhà đầu tư).

Đầu tư EB-5 gián tiếp: nhà đầu đầu tư vào dự án thuộc vùng khuyến khích đầu tư được Chính phủ Mỹ chỉ định. Và nhà đầu tư không cần trực tiếp quản lý vốn mình đầu tư. Và số vốn này được hoàn lại 100% sau 5 năm.

Yêu cầu tài sản của nhà đầu tư EB-5 phải “có nguồn gốc hợp pháp” nghĩa là gì?

Theo quy định USCIS, nhà đầu tư EB-5 phải chứng minh tải sản có nguồn gốc hợp pháp. Điều này yêu cầu nhà đầu tư chứng minh là nguồn vốn đầu tư xuất phát từ các nguồn hợp pháp như kinh doanh, tiền lương, đầu tư, bán bất động sản, thừa kế, quà tặng, khoản cho vay, hoặc các phương thức hợp pháp khác.

Gia đình tôi rất muốn tham gia chương trình EB-5 nhưng mức đầu tư 500,000 USD quá lớn, liệu chúng tôi có thể dùng nguồn vốn vay khác để đầu tư không?

Một nhà đầu tư EB-5 hoàn toàn có thể vay tiền để đầu tư bằng cách thế chấp tài sản cho ngân hàng hoặc được thành viên khác trong gia đình cho mượn/vay để đầu tư,…(chỉ khi họ chứng minh được nguồn vốn đầu tư EB-5 như quy định) nhưng họ KHÔNG THỂ vay tiền từ chính Dự án/Đơn vị EB-5 mà họ đầu tư vào.

Ngoài khoản đầu tư 500.000 USD, Nhà đầu tư cần phải đóng thêm các khoản phí nào?

Những người con chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi, tất cả họ sẽ nhận được visa nhập cư khi bộ hồ sơ được chấp thuận. Nếu một trong những người con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư đang học tập tại Mỹ vào thời điểm bộ hồ sơ được chấp thuận, thì người đó cũng được xem là một người nhập cư bằng cách điều chỉnh tình trạng thị thực của mình từ visa du học sinh sang visa nhập cư.

Khi tham gia đầu tư EB-5 vợ chồng tôi có thể sang Mỹ cùng các con. Nếu vậy, có giới hạn số lượng thành viên không? Gia đình tôi phải chuyển đến Mỹ cùng lúc không??

Chương trình EB-5 quy định đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hồ sơ của một đương đơn chính EB-5 bao gồm vợ/chồng của đương đơn chính và tất cả các con phụ thuộc dưới 21 tuổi còn độc thân tại thời điểm đương đơn chính nộp hồ sơ di dân. Và gia đình cần di dân đồng thời trong lần đầu tiên nhập cảnh Mỹ theo thị thực EB-5.

Những việc cần thực hiện khi muốn chuyển đổi từ thẻ xanh có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn?

Viên chức nhập cảnh sẽ đánh giá xem việc đầu tư 500.000 USD đã thực sự được đầu tư theo như trong đơn I-526 và đã tạo ra được đủ 10 việc làm toàn thời gian hay chưa. Nếu hội đủ được những yêu cầu này, đơn I-829 sẽ được chấp thuận và thẻ xanh có điều kiện sẽ được chuyển đổi sang thẻ xanh vĩnh viễn.

Nếu tôi đầu tư số tiền nhiều hơn so với quy định, hồ sơ của tôi có được ưu tiên hay không?

Mức đầu tư là cố định, không có sự ưu tiên nào khác khi đầu tư nhiều tiền hơn.

Sự khác biệt giữa Thẻ xanh “có điều kiện” và “vô điều kiện”

“Thẻ xanh có điều kiện” và “Thẻ xanh vĩnh viễn” đều mang lại các quyền lợi và đặc quyền tương tự như của công dân Hoa Kỳ, chỉ khác nhau về thời gian trên từng tấm thẻ Xanh. Sau khi có thẻ Xanh 2 năm, khoảng 1 năm 9 tháng sau khi thẻ này được cấp, người có thẻ Xanh cần gửi đơn đăng ký I-829 tới USCIS để xác nhận rằng toàn bộ vốn yêu cầu đã được đầu tư trong suốt khoảng thời gian thường trú có điều kiện và yêu cầu tạo ra mười việc làm mới cho người Hoa Kỳ đã được đáp ứng.

Khi tình trạng thường trú có điều kiện được phê chuẩn sau đó, nhà đầu tư sẽ có thẻ Xanh Vĩnh Viễn 10 năm. Thẻ xanh vĩnh sẽ được tài cấp liên tục mỗi 10 năm.

Sự khác biệt giữa người có thẻ Xanh và quốc tịch?

Khi được cấp Thẻ xanh, và trở thành thường trú nhân, thì nhà đầu tư EB5 có hầu hết các quyền và nghĩa vụ như công dân Hoa Kỳ, trừ quyền bầu cử và một số phúc lợi chung. Một trong các quyền lợi quan trọng nhất và thường trú nhân hợp pháp có được là quyền trở thành công dân Hoa Kỳ sau năm năm.

Điều kiện để thi quốc tịch Hoa Kỳ:

+ Là Thường trú nhân hợp pháp trong 5 năm

+ Hiện diện ở Hoa Kỳ cộng dồn được ba mươi tháng trong khoảng thời gian 5 năm

+ Tham gia bài test cơ bản về 100 câu hỏi về lịch sử và văn hóa nước Mỹ (dễ học).

Khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, Nhà đầu tư EB5 & gia đình được quyền hưởng tất cả các phúc lợi bao gồm quyền bầu cử và nắm giữ các vị trí công chức.

Sau khi đơn được phê chuẩn, thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các nước khác nhau không?

Thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau. Quốc gia gốc hoặc nơi mà gia đình hiện tại đang có liên hệ sẽ là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn. Thường có một thành viên gia đình sống ở nước khác, như là sinh viên theo học ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Sinh viên không cần về nước và có thể điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ tại văn phòng USCIS cấp quận.

Sau khi có thẻ Xanh Mỹ, tôi và các thành viên phụ thuộc cần ở Mỹ bao lâu?

Có 3 giới hạn thời gian quan trọng cần biết cho cả nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc:

Nếu thời gian Nhà đầu tư EB5 vắng mặt ít hơn sáu tháng/năm thì Nhà đầu tư EB5 hiếm khi gặp phiền phức. Việc chứng minh Nhà đầu tư EB5 từ bỏ tình trạng thường trú hoàn toàn do USCIS quyết định. Nếu không, thì Nhà đầu tư EB5 được xem là chưa bao giờ rời đi.
Nếu thời gian Nhà đầu tư EB5 vắng mặt nhiều hơn sáu tháng nhưng ít hơn một năm, thì Nhà đầu tư EB5 nên nộp đơn xin thẻ Re-entry Permit (giấy phép tái nhập cảnh vào nước Mỹ) khi có ý định rời khỏi Hoa Kỳ thường xuyên và quá 6 tháng/năm. Thông thường, Re-entry Permit có thời hạn là 2 năm/lần, không giới hạn số lần nộp đơn nhưng độ khó sẽ tăng dần.
Một lưu ý thêm là, trường hợp vắng mặt lâu hơn sáu tháng sẽ bị áp dụng nhiều tiêu chuẩn về khả năng công nhận. Nhà đầu tư nên thể hiện ý định gắn bó lâu dài ở Mỹ như đã mua nhà, xe, cho các con đi học ở Mỹ…

Khi có quốc tịch Mỹ, tôi có thể giữ quốc tịch Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam không?

Có. Việt Nam công nhận luật song tịch từ 1/7/2009, chấp thuận rằng người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài được giữ quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký.

Có bao nhiêu quốc gia trên toàn thế giới được chính phủ Mỹ chấp thuận chương trình đầu tư EB-5?

48 quốc gia trong đó có Việt Nam

Lập hồ sơ diện đầu tư EB-5 có ảnh hưởng hồ sơ bảo lãnh không? Và nếu EB-5 bị từ chối có ảnh hưởng đến hồ sơ bảo lãnh hoặc các visa khác không?

Không ảnh hưởng.

Sau khi đơn được phê chuẩn, thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các nước khác nhau không?

Thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau. Quốc gia gốc hoặc nơi mà gia đình hiện tại đang có liên hệ sẽ là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn. Thường có một thành viên gia đình sống ở nước khác, như là sinh viên theo học ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Sinh viên không cần về nước và có thể điều chỉnh tình trạng ở Hoa Kỳ tại văn phòng USCIS cấp quận.

Từng rớt Visa du lịch/ du học Mỹ nhiều lần có thể tham gia EB-5 không?

Có.

Hiện tại, tôi là người độc thân. Nếu tôi kết hôn ngay trước khi nộp hồ sơ EB-5, vợ/chồng tôi có được đi cùng không?

Nhà đầu tư phải đóng thuế thu nhập cá nhân (personal income tax) như thế nào khi tham gia chương trình EB-5?

Tùy theo nhà đầu tư là người đã có gia đình hay chưa, có bao nhiêu người con, thu nhập hàng năm mức thuế tùy tiểu bang và khấu trừ các khoản chi phí đầu tư hàng năm của nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư cần có luật sư thuế tại Mỹ để được hướng dẫn kê khai và đóng thuế một cách thông minh và chi tiết nhất.

Sau bao nhiêu lâu nhà đầu tư có thể được hoàn vốn đầu tư?

Tùy điều khoản của mỗi dự án. Thông thường dao động từ 5 – 7 năm, sau khi nhà đầu tư đã được cấp Thẻ Xanh Vĩnh Viễn.

Những vấn đề nào cản trở chương trình EB-5?

Không đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc cung cấp quá ít thông tin.

Tôi có thể tham quan dự án tại Mỹ được không?

Được. Các đơn vị dự án tốt và uy tín luôn chào đón các nhà đầu tư đến tham quan khảo sát dự án thực tế.

Các yếu tố nào quyết định sự thành công của hồ sơ EB-5?

Có thể nói sự thành công của 1 bộ hồ sơ là mang đến cho nhà đầu tư EB-5 2 kết quả: THẺ XANH VÀ HOÀN VỐN, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó 2 yếu tố chính là nguồn tiền của nhà đầu tư cần chứng minh được và dự án đầu tư khả thi (tạo ra đủ 10 công việc/ mỗi suất đầu tư và có kế hoạch hoàn vốn khả thi).