T2-T6: 08:30-17:30
+84 96 167 56 50
Day

Tháng Mười 21, 2018

Định cư Mỹ – Đầu tư EB-5

Chương trình EB-5 được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện tăng đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, cho phép những doanh nhân nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ có được thẻ xanh để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Hình thức:  – [...]