T2-T6: 08:30-17:30
+84 96 167 56 50
Day

Tháng Tư 3, 2018

Định cư Mỹ L1A & EB-1C – Diện doanh nhân

L1A – EB-1C là chương trình nhập cư cho phép “các nhà điều hành, giám đốc đa quốc gia” đến sống và làm việc tại Hoa Kỳ thông qua việc thành lập hoặc mua – sau đó điều hành doanh nghiệp bên Mỹ để tạo ra công ăn việc làm cho công dân Mỹ, được [...]